MÀNG BỌC THỰC PHẨM 480


Màng bọc thực phẩm khổ 35cm x 480 mét


Còn hàng