LÕI MÀNG BỌC THỰC PHÂM


LÕI MÀNG BỌC THỰC PHẨM chuyên dùng tại các cơ sở chế biến thực phẩm quy mô lớn

Kích thước: 30cm x 500m


Còn hàng